Koło PTTK nr 50 "Przygoda" działające przy Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu powstało 25 lutego 1970 roku. Skupiało wówczas 10 zapaleńców zamieszkałych na terenie Osiedla Młodych w Toruniu. Pierwszym Prezesem Koła został Marek Lewandowski. W pierwszych latach działalności Koła nie wszyscy jego członkowie posiadali rowery, dlatego głównie uprawiano turystykę pieszą, jednak z upływem czasu wszyscy przesiedli się na rowery. Pierwszą imprezą w której wzięli udział członkowie Koła była wycieczka do Piwnic koło Torunia w kwietniau 1970 roku. Była to wycieczka zorganizowana przez Komisję Turystyki Kolarskiej przy OM PTTK w Toruniu. W następnych latach członkowie Kola poza dotychczasowymi formami działalności zaczęli się włączać w organizację zlotów i rajdów na terenie Torunia. W styczniu 1976 roku Koło zostało przemianowane na Klub Turystyki Kolarskiej „Przygoda”. Obecnie Klub Turystyki Kolarskiej „Przygoda” liczy ponad 60 osób, a jego Prezesem jest Waldemar Wieczorkowski . Więcej informacji na stronie: www.ktk-przygoda.torun.pl

Logo
GŁÓWNA
O MNIE
GALERIA
HISTORIA
MULTIMEDIA
POLECAMY
KONTAKT